Zwrot prowizji Santander – rozliczenie części prowizji Santander

Nie wszyscy kredytobiorcy wiedzą, że wcześniejsza spłata kredytu daje prawo do zwrotu części kosztów poniesionych związku z udzielonym przez bank kredytem – prowizji, marży, ubezpieczenia kredytu i innych dodatkowych opłat. Wysokość należnej kredytobiorcom kwoty obliczana jest proporcjonalnie do okresu, o jaki skrócili oni czas spłacania kredytu. Jeśli kredyt udzielony był na 48 miesięcy, a kredytobiorca spłacił go w 24 miesiące, należy mu się zwrot prowizji i innych kosztów za pozostałe 24 miesiące.

Jak uzyskać zwrot prowizji Santander?

Na zwrot prowizji Santander mogą liczyć osoby, które:

  • umowę kredytową podpisały później niż 18 grudnia 2011 roku
  • skorzystały z oferty kredytu konsumpcyjnego
  • zapłaciły prowizję za całe okres kredytowania, przewidziany w umowie
  • spłaciły wcześniej kredyt

Za kredyt konsumpcyjny uznaje się kredyt, jaki udziela bank, a także parabank i SKOK osobie prywatnej, o ile jego celem nie jest cel gospodarczy bądź rolny. Ponadto kwota kredytu nie może przekraczać 255 550 złotych. Kredytem konsumpcyjnym może być również kredyt konsolidacyjny.

Aby odzyskać nadpłaconą kwotę na poczet kosztów kredytu, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek – banki nie zwracają środków automatycznie. Zdarza się również, że – mimo jasnego stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK oraz orzeczenia TSUE – banki odmawiają wypłaty. W takim przypadku pozostaje droga sądowa lub zgłoszenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

Jeśli zależy Ci na czasie i sprawnie przeprowadzonej sprawie, zgłoś się do nas. Nieodpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się zwrot prowizji Santander – po pozytywnym zweryfikowaniu Twojej sprawy, przyjmiemy zlecenie na odzyskanie zwrotu części kosztów, w tym prowizji bankowej. Odzyskaj pieniądze, nie tracąc cennego czasu!