Zwrot prowizji PKO BP – jak otrzymać zwrot prowizji bankowej PKO BP?

Osoby, które spłacają kredyt konsumpcyjny, w tym również kredyt konsolidacyjny, mają prawo do wcześniejszej spłaty zadłużenia. W przypadku spłaty kredytu przed terminem przysługuje także prawo do odzyskania części nadpłaconej prowizji oraz innych dodatkowych kosztów kredytu. Zwrot prowizji PKO BP w kwocie proporcjonalnej do rzeczywistego okresu kredytowania możliwy jest w następujących przypadkach:

  • gdy umowa kredytowa została podpisana po 18 grudnia 2011 roku
  • gdy jest/był to kredyt konsumpcyjny
  • gdy zapłaciliśmy bankowi prowizję za cały okres kredytowania, jaki został wskazany w umowie
  • gdy spłaciliśmy kredyt wcześniej, niż wynika to z umowy kredytowej

Możliwość zwrotu proporcjonalnie wyliczonych kosztów kredytu istnieje więc wówczas, gdy kredyt został udzielony przez bank, parabank bądź SKOK osobie prywatnej na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą lub rolniczą. Kwota kredytu nie mogła przekraczać 255 550 zł lub jej równowartości. Kredytem konsumpcyjnym może być również kredyt konsolidacyjny.

Zwrot prowizji PKO BP – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Zwrot prowizji PKO BP oraz innych dodatkowych kosztów, poniesionych w związku z podpisaniem umowy kredytowej odbywa się na podstawie złożonego wniosku do banku – banki nie dokonują zwrotów automatycznie po spłaceniu kredytu we wcześniejszym terminie. Bank ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a czas ten może zostać wydłużony do 60 dni w szczególnych przypadkach.

Odmowa banku pozostawia kredytobiorcy do wyboru dwa rozwiązania – zgłoszenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub złożenia pozwu przeciwko bankowi. Należy pamiętać, że Rzecznik Finansowy nie ma prawa nakazać bankowi wypłaty zwrotu prowizji, jednak jego opinia w danej sprawie często przynosi pozytywne rezultaty.

Niestety oba rozwiązania wymagają cierpliwości – na pozytywne zakończenie sprawy trzeba długo czekać. Jeśli nie chcesz czekać na zwrot prowizji PKO BP wiele miesięcy, zgłoś się do nas. Nieodpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę, a w przypadku spełnienia niezbędnych warunków, przyjmiemy zlecenie na odzyskanie z banku należnej kwoty. Zapraszamy!