Zwrot prowizji Millenium – jak otrzymać zwrot prowizji bankowej Millenium?

Masz kredyt w Millenium i zastanawiasz się, czy warto spłacić go wcześniej? Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zapoznać się z warunkami umowy – zdarza się, że bank zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Jednak wysokość takiej prowizji jest ściśle regulowana przez Prawo o kredycie konsumenckim, dlatego w zdecydowanej większości przypadków spłata kredytu przed terminem się opłaca. Daje ona korzyści, płynące z możliwości odzyskania części kosztów kredytu. Dowiedz się, jak otrzymać zwrot prowizji Millenium.

Spłata kredytu przed terminem a zwrot prowizji Millenium

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu mają wszyscy kredytobiorcy, którzy korzystają z kredytu konsumenckiego. Kredyt przyznany przez instytucję finansową osobie fizycznej odpłatnie, na kwotę do 255 550 zł, na cele inne niż działalność gospodarcza, zawodowa i rolnicza, jest kredytem konsumenckim.

Przepisy regulują nie tylko możliwość spłaty kredytu przed terminem, ale także kwestię rozliczeń kosztów takiego kredytu. Prowizja, marża, odsetki i inne opłaty, które składają się na część odsetkową raty, to koszty, których wysokość zależy w dużym stopniu od okresu kredytowania. Skracając ten czas, zmniejszamy więc koszty kredytu. Powinny być więc one proporcjonalnie pomniejszone, a nadpłacona część kosztów powinna trafić do kredytobiorcy w formie zwrotu prowizji Millenium.

Co trzeba zrobić, by otrzymać zwrot prowizji Millenium?

Aby uzyskać zwrot prowizji Millenium, należy złożyć wniosek. Banki co do zasady nie zwracają nadpłaconych środków automatycznie. Wniosek ten można złożyć samodzielnie lub zlecić formalności kancelarii finansowej. Powierzając swoją sprawę naszej firmie, unikasz przechodzenia przez procedurę – zwrot kosztów kredytu Millenium otrzymujesz na konto bądź odbierasz osobiście w naszej placówce. Serdecznie zapraszamy!