Zwrot prowizji Credit Agricole – zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Mając nadwyżkę w domowym budżecie, warto rozważyć spłatę kredytu przed terminem. Regulując zobowiązanie przed czasem, pozbywamy się ciążącego długu, a w wielu przypadkach mamy szansę odzyskać część wpłaconych środków. Prawo o kredycie konsumenckim gwarantuje bowiem zmniejszenie kosztów kredytu przy jego wcześniejszej spłacie. Poznaj szczegóły dotyczące zwrotu prowizji Credit Agricole!

Zwrot prowizji Credit Agricole za wcześniejszą spłatę kredytu

Ustawa o kredycie konsumenckim daje prawo do spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem. Jeśli więc podpisaliśmy umowę z bankiem jako osoba fizyczna (a nie prawna) na kwotę nie wyższą niż 255 550 zł, a celem kredytu nie jest działalność gospodarcza, zawodowa czy rolnicza, możemy taki kredyt spłacić przed terminem zawartym w umowie. W takiej sytuacji koszty kredytu powinny zostać pomniejszone o okres, o jaki udało nam się skrócić spłacanie kredytu. Zwrot prowizji Credite Agricole jest więc przyznawany proporcjonalnie. Mogą na niego liczyć wszyscy, którzy spłacając zobowiązanie przed czasem, dokonali płatności pełnych rat kredytu. Uwzględnić również należy datę podpisania umowy – zwrot kosztów kredytu Credite Agricole możliwy jest w przypadku umów zawartych po 18 grudnia 2011 roku.

Uzyskaj zwrot prowizji Credite Agricole!

Zwrot nadpłaty możliwy jest po złożeniu właściwego wniosku w banku. Instytucje finansowe bardzo rzadko oddają nadpłacone koszty kredytu automatycznie. Taki wniosek można złożyć samodzielnie lub powierzyć dopełnienie formalności profesjonalistom. Zlecając procedury naszej kancelarii, możesz liczyć na szybką realizację. Odzyskane środki przelewamy na wskazane konto lub przekazujemy w formie gotówkowej bezpośrednio w naszej placówce. Zawalcz o zwrot prowizji Credite Agricole już dzisiaj!