Zwrot kosztów kredytów gotówkowych
- zwrot prowizji bankowej

Każdy kredytobiorca ma prawo spłacić kredyt konsumencki przed upłynięciem ostatecznego terminu spłaty. Wielu kredytobiorcom przysługuje również prawo do zwrotu kosztów kredytu w proporcjonalnych względem okresu kredytowania kwotach. Oznacza to, że osoby spłacające zobowiązanie wcześniej, niż było to zapisane w umowie, a także spełniające kilka warunków, mogą liczyć na zwrot kosztów kredytów gotówkowych.

 

Zwrot dodatkowych kosztów kredytu gotówkowego i konsolidacyjnego

 

Prowizja, odsetki, ubezpieczenie kredytu, marża, a także inne opłaty to dodatkowe koszty kredytu, które składają się na RRSO – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Kredytobiorca, podpisując umowę kredytową z bankiem, zobowiązuje się do spłacania kredytu według ustalonego harmonogramu, w którym uwzględnione są raty kapitałowe oraz odsetki. Ustawa o kredycie konsumenckim daje jednak prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Ponadto kredytobiorcy przysługuje prawo do zwrotu prowizji bankowej oraz innych dodatkowych kosztów kredytu, jeśli:

 

  • bank pobrał dodatkowe opłaty, takie jak prowizja, marża
  • umowa kredytowa została podpisana po 18 grudnia 2011 roku
  • umowa kredytowa dotyczyła kredytu konsumenckiego
  • kredyt został spłacony przed terminem

 

Zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu konsolidacyjnego

 

Zarówno Prezes UOKiK, Rzecznik Finansowy, jak i TSUE orzekli o prawie do zwrotu prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego. Kredytem konsolidacyjnym jest każdy kredyt zawierany pomiędzy bankiem, parabankiem lub SKOK-iem a osobą prywatną, którego cel nie jest związany z działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą. Ponadto kwota kredytu konsolidacyjnego nie może przekraczać 255 550 złotych lub równowartości tej kwoty, jeśli kredyt konsolidacyjny udzielany był w innej walucie. Prawo to obowiązuje również w odniesieniu do zwrotu kosztów kredytów konsolidacyjnych.

 

Kwota zwrotu prowizji i innych kosztów kredytu obliczana jest proporcjonalnie – kredytobiorca może odzyskać część kosztów kredytu za okres, o jaki przyspieszył spłacanie zobowiązania. Jeśli kredytobiorca wziął kredyt na 24 miesiące, ale spłacił go w 18 miesięcy, należy mu się zwrot prowizji i innych kosztów za okres 6 miesięcy.

 

Należy pamiętać, że banki tylko w sporadycznych przypadkach udzielają zwrotu dodatkowych kosztów kredytu automatycznie. W większości przypadków należy złożyć odpowiedni wniosek, na który niestety nadal część kredytobiorców dostaje odmowną odpowiedź. W tym przypadku można zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego lub wejść na drogę sądową – oba rozwiązania wymagają jednak cierpliwości. Dlatego osoby, które spłaciły kredyt przed terminem, zapraszamy do kontaktu – bezpłatnie oceniamy szanse na zwrot kosztów kredytów gotówkowych, a jeśli sprawę weryfikujemy pozytywnie, pomagamy w odzyskiwaniu należnych kwot.