Zwrot prowizji Vivus – zwrot marży Vivus

Osobom biorącym pożyczkę w Vivus, która spełnia kryteria kredytu konsumenckiego, mają prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Tym samym przysługuje im prawo do odzyskania części kosztów pożyczki. Wysokość zwrotu prowizji Vivus, marży i innych kosztów obliczana jest proporcjonalnie – klient parabanku powinien spłacić koszty pożyczki wyłącznie za okres, w którym obowiązywała umowa. Oznacza to, że jeśli pożyczka zaciągnięta była na 12 miesięcy, a klientowi Vivus udało się ją spłacić w 6 miesięcy, powinien on spłacić wyłącznie połowę naliczonych kosztów. Jeśli w ratach pożyczki spłacił wszystkie odsetki, należy mu się zwrot prowizji Vivus oraz pozostałych kosztów, składających się na część odsetkową raty.

Jak uzyskać zwrot prowizji Vivus?

Należy jednak pamiętać, że zdecydowana większość parabanków nie zwraca należności automatycznie – aby uzyskać zwrot prowizji Vivus, należy złożyć odpowiedni wniosek. Chociaż prawo stoi po stronie pożyczkobiorcy, część parabanków nadal odrzuca wniosek o zwrot prowizji Vivus. Przypomnijmy, że o przysługującym prawie do zwrotu kosztów pożyczki w kwocie proporcjonalnej do okresu kredytowania, opinię wydali:

  • TSUE
  • Rzecznik Finansowy w Polsce
  • Prezes UOKiK w Polsce

Prawo stoi po stronie osób, korzystających z usług parabanków. Dlatego w przypadku odmowy zwrotu prowizji Vivus, warto zwrócić się do nas za pomocą formularza kontaktowego – sprawnie uzyskamy należne Ci pieniądze, a zwrot prowizji Vivus otrzymasz na konto lub odbierzesz w gotówce w naszym oddziale. Pamiętaj: jeśli parabank odrzuci Twój wniosek o zwrot nadpłaty, pozostaje Ci wyłącznie drogowa sądowa. Dlatego warto skorzystać z pomocy naszej firmy, by ominąć niepotrzebne, długotrwałe procedury.

Kto może ubiegać się o zwrot prowizji Vivus?

Aby móc uzyskać zwrot prowizji Vivus, a także innych kosztów pożyczki, należy spełnić kilka warunków:

  • umowa o pożyczkę została podpisana po 18 grudnia 2011 roku
  • pożyczka została spłacona przed terminem
  • Vivus pobrało wszystkie opłaty, zgodnie ze wstępnymi naliczeniami
  • pożyczka była pożyczką konsumencką – została udzielona osobie prywatnej na cele inne niż prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej na kwotę nie wyższą niż 255 500 zł

Jeśli spełniasz powyższe warunki, należy Ci się zwrot kosztów i opłat za wcześniejszą spłatę chwilówki. Zaufaj profesjonalistom – odzyskamy należną Ci kwotę przy minimum formalności, zapraszamy!