Zwrot prowizji Provident – zwrot kosztów pożyczki Provident

Każdy pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty chwilówki. Rozliczenie się z instytucją finansową przed terminem zawartym w umowie naprawdę się opłaca! Korzyścią jest nie tylko duże odciążenie psychiczne, ale także możliwość odzyskania części kosztów pożyczki. Dowiedz się, jak uzyskać zwrot prowizji Provident, w jakiej wysokości i jakie warunki muszą być spełnione.

Wcześniejsza spłata chwilówki a zwrot prowizji Provident

Prawo do wcześniej spłaty chwilówki zapewnia Prawo o kredycie konsumenckim. Pożyczki, które również obejmuje ta ustawa, traktowane są na równi z kredytami konsumenckimi, gdy:

  • udzielane są osobie prywatnej odpłatnie
  • udzielane są na kwotę do 255 550 zł
  • udzielane są na cele niezwiązane z działalnością zawodową, gospodarczą czy rolniczą

Jeśli spełniamy powyższe kryteria, możemy spłacić pożyczkę przed terminem, a tym samym przysługuje nam prawo do zwrotu kosztów chwilówki.

Kto może liczyć na zwrot prowizji Provident?

Zwrot prowizji Provident możliwy jest po wcześniejszym spłaceniu chwilówki. Jeśli płatności dokonaliśmy według wcześniej ustalonego harmonogramu, który uwzględniał koszty pożyczki na pełen okres, należy nam się zwrot kosztów w kwocie proporcjonalnej do okresu, o jaki skróciliśmy czas spłaty zobowiązania. Koszty pożyczek oraz kredytów są naliczane za czas, w jakim klient instytucji finansowej korzystał z usługi. Jeśli więc skróciliśmy ten czas, za pozostałe dni czy tygodnie powinniśmy otrzymać zwrot kosztów – prowizji, marży, odsetek i innych kosztów pożyczki.

Jak uzyskać zwrot prowizji Provident?

Instytucje finansowe co do zasady nie przyznają zwrotu kosztów pożyczki automatycznie. Najczęściej wymagane jest złożenie wniosku o zwrot prowizji i na jego podstawie udzielany jest zwrot nadpłaty chwilówki. Nadal jednak zdarzają się odmowy – w takiej sytuacji pozostaje droga sądowa.

Można także zwrócić się do nas – nasi specjaliści dopełnią za Ciebie wszystkich formalności, koniecznych, by otrzymać zwrot prowizji Provident.