Zwrot prowizji Kuki – zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę chwilówki Kuki

Możliwość wcześniejszej spłaty chwilówki gwarantuje nam Prawo o kredycie konsumenckim. Spłacając pożyczkę przed czasem zyskujemy nie tylko spokój, ale również pieniądze – możemy bowiem otrzymać zwrot części kosztów pożyczki. Wcześniejszej spłaty możemy dokonać w przypadku każdego kredytu konsumenckiego – otrzymanego w wysokości do 255 550 zł na cele inne niż działalność gospodarcza czy rolnicza. Kredytu konsumenckiego nie może otrzymać osoba prawna, a jedynie fizyczna. Pożyczki w świetle prawa traktowane są jak kredyty konsumenckie, dlatego w większości przypadków wcześniejsza spłata chwilówki uprawnia nas do otrzymania zwrotu części jej kosztów. Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać zwrot prowizji Kuki?

Kiedy możemy liczyć na zwrot prowizji Kuki?

Zwrot prowizji jest możliwy, gdy spłacając pożyczkę przed czasem, dokonaliśmy nadpłaty – spłaciliśmy całość zadłużenia według umowy. Wysokość wszystkich kosztów pożyczki, takich jak prowizja, marża czy odsetki, wyliczana jest m.in. na podstawie okresu, w jakim pożyczkobiorca korzysta z usługi. Jeśli jednak udaje nam się ten okres skrócić, również koszty chwilówki powinny zostać zmniejszone. Zwrot prowizji Kuki wypłacany jest więc za czas, o jaki przyspieszyliśmy spłatę pożyczki.

Czy wiesz, jak otrzymać zwrot prowizji Kuki?

Zwrot kosztów pożyczki nie jest przyznawany automatycznie – najczęściej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jeśli nie masz czasu, zleć nam realizację procedur, dzięki którym odzyskasz należne Ci pieniądze. Zwrot prowizji Kuki otrzymasz na wskazany rachunek bankowy lub odbierzesz osobiście w naszej placówce. Zapraszamy!