Pożyczka Plus – zwrot prowizji i innych kosztów pożyczki

Klienci banków i parabanków, którzy zdecydowali się spłacić kredyt bądź pożyczkę, mają prawo do zwrotu części jej kosztów. Aby było to możliwe, musi zostać spełnionych kilka podstawowych warunków:

  • umowa musiała być podpisana później niż 18 grudnia 2011 roku
  • umowa musiała dotyczyć kredytu konsumenckiego
  • klient musiał spłacić kredyt przed czasem określonym w umowie
  • bank musiał pobrać od klienta wszystkie koszty kredytu, wyliczone za pełny okres kredytowania, jaki został podany w umowie

Chociaż formalnie kredyt nie jest tym samym, czym jest pożyczka, w kwestii możliwości wcześniej spłaty zobowiązania, a także prawa do uzyskania zwrotu części dodatkowych kosztów, kredyt i pożyczka traktowane są jednakowo. Oznacza to, że jeśli pożyczka spełnia warunki kredytu konsumenckiego, klient, który ją spłacił przed czasem, powinien otrzymać zwrot Pożyczki Plus, obliczony proporcjonalnie do rzeczywistego okresu kredytowania.

Kredytem konsumenckim jest każdy kredyt i każda pożyczka, które zostały udzielone osobie prywatnej w kwocie nie wyższej niż 255 550 złotych. Ponadto celem kredytu konsumenckiego nie może być działalność zawodowa, gospodarcza czy rolnicza.

Pożyczka Plus a zwrot prowizji – co trzeba wiedzieć?

 

Klienci powinni pamiętać, że wypłata należnej kwoty nie następuje automatycznie. Aby uzyskać taki zwrot, należy złożyć wniosek do Pożyczki Plus. Zwrot prowizji uzależniony jest od spełnienia wyżej opisanych warunków, jednak wiele instytucji finansowych odrzuca wniosek. W takiej sytuacji sprawę należy zgłosić do sądu. Jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnego stresu, straty czasu i niedogodności, związanych z dopełnieniem wszystkich formalności, zgłoś się do nas – wypełnij formularz kontaktowy, a w Twoim imieniu uzyskamy zwrot należnej części kosztów.

 

Wszystkich klientów Pożyczki Plus, którzy spłacili zobowiązanie przed czasem, zapraszamy do kontaktu.