Zwrot kosztów chwilówek
– zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę chwilówki

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, chwilówki udzielane osobom fizycznym w kwocie nie wyższej niż 255 550 złotych prawnie traktowane są na równi z kredytem konsumenckim, udzielanym przez bank. Oznacza to, że klient parabanku ma prawo spłacić wcześniej pożyczkę, a także uzyskać zwrot części jej kosztów – prowizji czy marży, jakie zostały obliczone na podstawie umowy.

Komu należy się zwrot kosztów chwilówek?

Prawo do zwrotu kosztów chwilówek przysługuje każdemu, kto wziął pożyczkę po 18 grudnia 2011 roku. W przypadku krótkoterminowych pożyczek obecnie to prawo przysługuje więc każdemu, kto spłacił zobowiązanie przed terminem. Należy jednak pamiętać, że parabanki nie dokonują zwrotów automatycznie – aby uzyskać zwrot kosztów chwilówki należy złożyć odpowiedni wniosek. Niestety w dalszym ciągu odmowne odpowiedzi na takie wnioski są powszechną praktyką.

Po stronie pożyczkobiorcy stoi prawo – opinie Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, a także orzeczenie TSUE jednoznacznie definiują prawo klientów instytucji finansowych do zwrotu kosztów pożyczek i kredytów. Jednak w przypadku odmownej odpowiedzi ze strony parabanku, pożyczkobiorcy pozostaje złożenie pozwu w sądzie.

Osobom, które nadpłaciły koszty pożyczki, spłacając chwilówkę przed terminem, oferujemy usługę sprawnego odzyskiwania należnych środków z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki z parabanku. Zapraszamy do kontaktu!