Niestabilny wskaźnik WIBOR jest coraz większym problemem dla wielu firm i osób w Polsce. Wzrost stóp procentowych prowadzi do wyższych kosztów pożyczek i większego ryzyka niewypłacalności. Kto ponosi największe ryzyko takie sytuacji? Czy konsument już na starcie jest w gorszym położeniu niż bank?

Stawka WIBOR jest ważnym punktem odniesienia wykorzystywanym przez banki do ustalania oprocentowania kredytów. Jest ona oparta na średniej stopie procentowej, po której banki oferują sobie nawzajem krótkoterminowe pożyczki na rynku międzybankowym. Dlatego też, gdy WIBOR wzrasta, równocześnie wzrastają raty kredytów zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Dla osób fizycznych wyższy WIBOR oznacza wyższy koszt kredytów hipotecznych i droższe produkty kredytowe dla konsumentów. Rosnący WIBOR ma także bezpośrednie przełożenie na malejącą zdolność kredytową Polaków.

Podobnie w przypadku przedsiębiorstw, wzrost kosztów kredytu może wpłynąć na ich zdolność do finansowania inwestycji lub planów ekspansji. Może to mieć ogromny wpływ na ich rentowność i ogólną kondycję finansową.

Czy można obniżyć ratę kredytu w banku?

Ratunkiem może być obniżenie raty kredytu przez bank. Jeśli kredytobiorca ma dobrą ocenę kredytową, bank może zgodzić się na obniżenie jego raty. Kredytobiorca może również spróbować negocjować ze swoim kredytodawcą niższą stopę spłaty i/lub zwiększenie wakacji kredytowych. 

Trzeba także liczyć na to, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych, co może doprowadzić do obniżenia raty kredytu dla kredytobiorców. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nawet decyzja NBP o zmniejszeniu stóp nie oznacza automatycznego obniżenia się WIBOR-u, a tym samym raty kredytu.

Z drugiej strony, jeśli znowu nastąpi wzrost stóp procentowych, może to spowodować jeszcze większe wzrosty raty kredytu dla kredytobiorców i jeszcze większe kłopoty dla kredytobiorców. 

W takie sytuacji rozwiązaniem może być konsolidacja i wcześniejsza spłata kredytu. To jeden z mechanizmów, który można zastosować, by podreperować swoją sytuację finansową. Jednak zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, dobrze wszystko przelicz i sprawdź. Przede wszystkim doczytaj warunki umowy i dowiedz się, na jakich warunkach jest możliwa wcześniejsza spłata zobowiązania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *