Chwilówki są produktem finansowym, po jaki sięga wielu Polaków. Niektórym umożliwiają one spłatę innych zobowiązań w miesiącu, w którym przychody nie spełniły oczekiwań, innym pomagają wybrnąć z nieprzewidzianej sytuacji, jak awaria w domu czy okazja kupna wycieczki Last Minute w promocyjnej cenie. Pożyczki takie udzielane są na krótki termin, mimo to wielu klientów firm pożyczkowych chętnie skraca ten czas, np. spłacając całą pożyczoną kwotę po otrzymaniu wynagrodzenia. Co trzeba wiedzieć o wcześniej spłacie chwilówki?

Kto może spłacić chwilówkę przed terminem?

Prawo bankowe nie reguluje kwestii prawnych związanych z pożyczkami, jednak banki i firmy pożyczkowe muszą stosować się do przepisów zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim. Zapewnia to ochronę praw i interesów klientów parabanków – jednym z takich praw jest możliwość wcześniej spłaty chwilówki. Takie prawo mają także klienci banków, którzy sięgają po kredyty konsumenckie.

Czy wcześniejsza spłata chwilówki się opłaca?

Spłacenie pożyczki przed upływem terminu, do jakiego się zobowiązaliśmy, jest w większości przypadków opłacalnym rozwiązaniem. Istnieje co prawda możliwość pobrania dodatkowej opłaty przez firmy pożyczkowe za przedterminową spłatę chwilówki – aby jednak tak się stało, musi zostać spełniony szereg warunków. Oczywiście informacja o prowizji za spłatę pożyczki przed czasem musi pojawić się w umowie. Z kolei osobom, które spłaciły chwilówkę przed czasem, przysługuje prawo do zwrotu części kosztów pożyczki.

Wcześniejsza spłata chwilówki a zwrot części kosztów pożyczki

Raty pożyczki dzieli się na dwie części: część kapitałową i część odsetkową. Część kapitałowa obejmuje spłatę kwoty, jaką otrzymaliśmy od firmy pożyczkowej, z kolei na część odsetkową składają się wszystkie koszty, jakie ponosimy w związku ze skorzystaniem z oferty. Prowizja, odsetki, marża, inne opłaty, podatki wliczone w część odsetkową raty pożyczki obliczana jest na podstawie pożyczanej kwoty, okresu kredytowania oraz warunków, zawartych w umowie. Ustawa o kredycie konsumenckim precyzyjnie wskazuje, że klient instytucji finansowej, który spłaca swoje zobowiązanie przed terminem, powinien uiścić koszt pożyczki tylko za faktyczny okres, w jakim spłacał zadłużenie.

Oznacza to, że osoba, która podpisała umowę o pożyczkę na 60 dni, a spłaciła ją w przeciągu 30 dni, nie powinna ponosić kosztów za udzieloną pożyczkę za 2 miesiące w całości, a jedynie proporcjonalnie za 30 dni, w jakim korzystała z chwilówki. Najczęściej jednak firmy pożyczkowe pobierają całą kwotę, a należny zwrot prowizji za chwilówkę zwracają po złożeniu przez klienta odpowiedniego wniosku. Klienci parabanków muszą więc pamiętać, by spłacając chwilówkę przed terminem, zawnioskować o zwrot części kosztów pożyczki.

Wcześniejsza spłata chwilówki odciąża klientów firm pożyczkowych – przede wszystkim pozwala uwolnić się od zadłużenia i odzyskać koszty pożyczki w kwocie proporcjonalnej do okresu, o jaki został skrócony okres kredytowania. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które mają możliwość spłaty chwilówki przed czasem, a także dla wszystkich tych, którym zależy na zwiększeniu zdolności kredytowej w niedalekiej przyszłości.