Przepisy prawne w sposób zdecydowane wskazują, kto i kiedy może uzyskać zwrot nadpłaconych kosztów kredytu. Takie prawo przysługuje wielu klientom banków, a także innych instytucji finansowych. Dowiedz się, jakie są warunki otrzymania zwrotu prowizji z kredytu i zawalcz o swoje prawa!

Jakie są warunki otrzymania zwrotu prowizji z kredytu konsumenckiego?

Prawo do zwrotu prowizji przysługuje obecnie większości kredytobiorcom, którzy sięgnęli po kredyt konsumencki. Kredytem konsumenckim jest kredyt gotówkowy, zaczerpnięty przez osobę fizyczną na inne niż gospodarcze, zawodowe i rolnicze cele. Ponadto kwota kredytu – aby był on kredytem konsumenckim – nie może przekraczać 255 550 złotych.

Zarówno TSUE, jak i Rzecznik Finansowy w Polsce oraz Prezes UOKiK w Polsce prezentują to samo stanowisko:

jeśli kredytobiorca wziął kredyt konsumencki po 18 grudnia 2011 roku, spłacił go przed wyznaczonym w umowie terminem, uiszczając całą kwotę wskazaną w umowie, należy mu się zwrot kosztów kredytu za okres, o jaki skrócił czas kredytowania.

Prawo to dotyczy również pożyczek z banków i pożyczek, a także kredytów konsolidacyjnych z parabanków i SKOK-ów, o ile spełniają formalne założenia kredytu konsumenckiego.

Warunki otrzymania zwrotu prowizji z kredytu – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Banki, SKOK-i i parabanki nie zwracają nadpłaconych kredytów automatycznie. Jeśli więc opłaciliśmy wszystkie raty w wysokości wskazanej w harmonogramie – i o ile spełniamy powyższe warunki – powinniśmy złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych kosztów. Bank, SKOK lub parabank ma 14 dni na rozpatrzenie tego wniosku. Niestety nadal powszechnie praktykowane są odmowy – instytucje finansowe odrzucają wnioski, skazując tym samym klientów na walkę o swoje prawa na drodze sądowej.

Oprócz kredytów konsumenckich, istnieje także możliwość zwrotu części kosztów kredytu hipotecznego, jednak tę kwestię reguluje ustawa o kredycie hipotecznym – warunki otrzymania zwrotu kredytu pod hipotekę są inne niż te, o których wspominamy w niniejszym artykule. Jeśli spłaciłeś przed czasem kredyt, zapraszamy do kontaktu – pomożemy Ci szybko i bez dodatkowych formalności odzyskać należną kwotę.