Ustawa o kredycie konsumenckim to dokument, który reguluje wszystkie kredyty konsumenckie. Określone są w nich prawa i obowiązki obu stron umowy – banku (lub innej instytucji pożyczkowej) oraz kredytobiorcy. Jakie są najważniejsze zapisy w ustawie o kredycie konsumenckim? O czym powinien pamiętać kredytobiorca, decydujący się na podpisanie umowy kredytowej?

Jakie korzyści daje kredytobiorcom ustawa o kredycie konsumenckim?

Ustawa o kredycie konsumenckim, która została podpisana 12 maja 2011 roku i która weszła w życie 18 grudnia 2011 roku ma na celu ochronę praw kredytobiorców. Potrzeba uchwalenia takiej ustawy była ogromna — na skutek nieuczciwych praktyk, często lichwiarskich, wiele osób było poszkodowanych, a nieuczciwe praktyki nakręcały spiralę zadłużenia. Oprócz problemów związanych z lichwą, konieczność uchwalenia ustawy o kredycie konsumenckim wymusiła na polskich organach dyrektywa unijna.

Ustawa o kredycie konsumenckim:

  • określa tryb zawierania kredytów konsumenckich oraz ich zasady
  • obowiązki kredytodawcy, kredytobiorcy oraz pośredników kredytowych
  • skutki braku płatności należności przez kredytobiorcę

Ustawa o kredycie konsumenckim chroni kredytobiorców przed nieuczciwymi praktykami – przede wszystkim przed brakiem dostępu do wyczerpujących informacji o kredycie, ale także przed dowolnym naliczaniem kosztów kredytu konsumenckiego oraz dużym ograniczeniem praw konsumenckich.

Ustawa o kredycie konsumenckim – najważniejsze informacje dla kredytobiorcy

Ustawa o kredycie konsumenckim zawiera szereg zapisów, regulujących stosunek kredytodawcy, kredytobiorcy i pośrednika. Określa także, czym jest kredyt konsumencki:

kredyt lub pożyczka udzielona przez instytucję kredytową (wpisaną do Rejestru Instytucji Pożyczkowych KNF) osobie prywatnej na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawodowej czy rolniczej w kwocie do 255 550 zł

Ponadto w Ustawie o kredycie konsumenckim znajdują się zapisy, które wskazują:

  • maksymalną RRSO (Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania), limity pozaodsetkowych kosztów kredytu
  • możliwość odstąpienia od umowy kredytowej w okresie 14 dni od jej podpisania
  • możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego
  • możliwość nadpłaty kredytu konsumenckiego
  • prawo do informacji o kredycie — klient ma prawo otrzymać wzór umowy do zapoznania się przed jej podpisaniem
  • prawo do otrzymania od kredytodawcy harmonogramu spłaty kredytu

Co Ustawa o kredycie konsumenckim mówi o wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego?

Ustawa o kredycie konsumenckim wyraźnie wskazuje, że kredytobiorca ma prawo wcześniej spłacić kredyt. W takiej sytuacji koszty kredytu powinny zostać pomniejszone o czas, o jaki zostaje skrócony okres kredytowania — kredytobiorcy należy się zwrot prowizji i innych kosztów w kwocie proporcjonalnej do czasu kredytowania. Podobnie koszty kredytu konsumenckiego obniżają się, gdy kredytobiorca nadpłaca kredyt — powinny być wyliczone na podstawie aktualnej sytuacji kredytowej klienta. Bank ma z kolei prawo pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego w wysokości nie wyższej, niż wskazuje to Ustawa o kredycie konsumenckim. Nie może być natomiast pobrana taka prowizja w przypadku wcześniejszej spłaty zadłużenia z karty debetowej i karty kredytowej.

Ustawa o kredycie konsumenckim została dostosowana do prawa unijnego – chroni ona prawa kredytobiorców, zapewniając szerszy dostęp do informacji i uniemożliwiając bankom oraz innym instytucjom pożyczkom naliczać dodatkowych kosztów kredytu w dowolnej kwocie. Zmiany te pozytywnie wpływają także na instytucje pożyczkowe, które udzielają coraz większej liczby kredytów.