W Polsce funkcjonuje wiele instytucji publicznych, które działają na rzecz klientów czy szerzej – konsumentów. W tej mnogości podmiotów można się naprawdę pogubić. Jedną z takich instytucji jest Rzecznik Finansowy. Przyjrzyjmy się jego roli w całym systemie.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (czyli UOKiK), miejscy Rzecznicy Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, a do tego jeszcze Rzecznik Finansowy. Zawrót głowy, można się w tym wszystkim pogubić! Czy wiesz, do kogo zwrócić się po pomoc, w jakim trybie, w jakiej sprawie? Czy wiesz, kto nadzoruje banki, a kto wspiera klientów banków?

Rola Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy jest urzędem państwowym, który działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  Rolą Rzecznika jest, ogólnie rzecz ujmując, wsparcie klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego

Zauważono bowiem dużą dysproporcję sił pomiędzy indywidualnymi klientami a na przykład bankami. Z reguły instytucje finansowe mają wyspecjalizowane biura prawne, a klienci, cóż… skazani byli tylko na siebie. Dlatego w 2015 roku zapadła decyzja o powołaniu do życia Rzecznika Finansowego, który wraz ze swoim Biurem ma stanowić istotną pomoc i swoistą przeciwwagę wobec potężnych instytucji finansowych. 

Z czym zgłosić się do Rzecznika

Oczywiście wspomniana ustawa precyzuje konkretnie zadania Rzecznika, ale generalnie można to nieco uprościć i usystematyzować. I żeby była jasność – mówiąc Rzecznik Finansowy, mamy na myśli Biuro Rzecznika, a nie jedną konkretną osobę.

Pierwszym i podstawowym zadaniem jest udzielanie porad przez ekspertów Rzecznika – czy to w formie telefonicznej infolinii, czy też mailowo.

Po drugiej – jeśli wniosłeś do instytucji finansowej reklamację, która została odrzucona, możesz złożyć wniosek do Rzecznika o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego.

Jeśli po interwencji sprawa wciąż nie jest rozstrzygnięta po Twojej myśli, możesz wnioskować o postępowanie polubowne.

Jeśli i to postępowanie zakończy się fiaskiem, pozostaje Ci tylko droga sądowa, w której możesz wykorzystać tzw. istotny pogląd Rzecznika (powstaje on na Twój wniosek).

 

Nasza Kancelaria nie ma uprawnień Rzecznika, ale łączy nas z nim jedno – dbałość o dobro klienta w postępowaniach przeciwko instytucjom finansowymJeśli Twój bank nie chce zwrócić Ci Twoich pieniędzy za wcześniejszą spłatę kredytu, skontaktuj się z nami, Odbierz Pieniądze i przekonaj się sam, jak działamy na rzecz klientów!