Praktycznie każdego miesiąca słychać pytanie, czy RPP (czyli Rada Polityki Pieniężnej) podniesie, czy obniży stopy procentowe? O co chodzi z tymi stopami i jak to wpływa na przysłowiowego Kowalskiego?

 

Każdy kredyt czy pożyczka są oprocentowane, co oznacza, że oprócz kwoty podstawowej trzeba także oddać ileś procent więcej (pomijamy tu kwestię promocyjnych kredytów konsumenckich 0%). To, ile pieniędzy więcej trzeba zapłacić to rzecz jasna decyzja tego podmiotu, który pożycza nam pieniądze. Teoretycznie może żądać 5%, jak i 50% odsetek – to klient decydował, czy warto skusić się na taką ofertę.

Tak może było kiedyś, ale obecnie w każdym cywilizowanym kraju istnieją przepisy prawa regulujące odsetki maksymalne oraz normy, na podstawie których wyznaczane są wskaźniki determinujące wysokość oprocentowania. I tu do akcji wkracza właśnie Rada Polityki Pieniężnej i ich gra stopami procentowymi.

Stopy procentowe ustalane przez RPP

RPP jest organem Narodowego Banku Polskiego, do którego kompetencji należy między innymi ustalanie stóp procentowych NBP: referencyjnej, lombardowej, depozytowej, dyskontowej i redyskontowej weksli. Każda z tych stóp wpływa na kondycję gospodarki państwa, ale także na portfel Kowalskiego. Jak to możliwe?

Stopy procentowe a WIBOR

Znaczna część kredytów konsumenckich i hipotecznych zaciągana jest ze zmienną stopą oprocentowania. Oznacza to, że w czasie spłaty zobowiązania wysokość, a co za tym idzie sama rata kredytu, może rosnąć lub maleć. Wszystko zależy od wysokości wskaźnika zwanego WIBOR.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) określa wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Wskaźnik WIBOR ustalany jest przez 10 największych banków w Polsce codziennie. Podczas sesji organizowanych przez GPW Benchmark S.A. wyznaczana jest stopa rynkowa kredytów i pożyczek (czyli WIBOR), a na jej wysokość ma wpływ między innymi wielkość stóp procentowych NBP. Mówiąc w pewnym uproszczeniu – im stopy NBP są wyższe, tym wyższy jest WIBOR. Ale jak to przekłada się na raty każdego z nas? 

Stopy NBP, WIBOR, kredyt, comiesięczne raty

Dochodzimy do kluczowego momentu, czyli wielkości raty. Oprocentowanie kredytów ustalane jest właśnie na podstawie WIBOR. W przypadku oprocentowania zmiennego WIBOR z dnia zawarcia umowy może różnić się od wysokości tego wskaźnika 6 miesięcy później, 2 lata później, 10 lat później. W takiej sytuacji bank uaktualnia oprocentowanie, co dla kredytobiorcy oznacza wzrost lub zmniejszenie oprocentowania kredytu, co rzecz jasna prowadzi do zmiany wysokości comiesięcznej raty.

Reasumując – wysokość stóp NBP wpływa na WIBOR, a wysokość WIBOR wpływa na odsetki od kredytu. Te z kolei wpływają na wysokość raty dla klienta. Pomogliśmy?

Gdy rata robi się zbyt wysoka

Każde zaciągnięcie pożyczki lub kredytu wiąże się z ryzykiem i trzeba o tym pamiętać, podpisując umowę z bankiem czy inną instytucją finansową. W życiu każdego może wydarzyć się sytuacja, w której możliwość spłaty kredytu stanie się utrudniona lub wręcz niemożliwa. I nie musi to być wcale decyzja RPP i wzrost stóp NBP.

Rozwiązaniem może być wówczas konsolidacja kredytów. Często to dobre rozwiązanie na ucieczkę ze spirali zadłużenia. Wówczas trzeba pamiętać, że konsolidując kredyt, de facto zwraca się go przed czasem, a to z kolei wiąże się z prawem do zwrotu prowizji. Jak się za to zabrać? 

W takiej sytuacji zwróć się do fachowców, zostaw nam całą robotę i poczekaj 90 dni na zwrot prowizji od spłaconego kredytu. Proste i skuteczne.