Pożyczki krótkoterminowe są bardzo popularnym produktem na rynku finansowym w Polsce, po który sięgamy nie tylko w chwili braku środków w domowym budżecie, ale także gdy pojawia się dobra okazja na niewielką inwestycję. W wielu przypadkach chwilówkę jesteśmy w stanie spłacić przed upływem terminu, jaki został wskazany w umowie. To korzystne rozwiązanie, ponieważ pozwala zmniejszyć koszty pożyczki. Jeśli planujesz wcześniejszą spłatę chwilówki lub już dokonałeś takiej spłaty, poznaj swoje prawa i odzyskaj część kosztów pożyczki.

Jakie koszty chwilówki ponosi pożyczkobiorca?

Raty pożyczki – podobnie jak raty kredytowe – składają się z części kapitałowej oraz części odsetkowej. Część kapitałowa zawiera kwotę, jaką pożyczyliśmy od firmy pożyczkowej, z kolei na część odsetkową składają się wszystkie koszty, jakie płacimy za produkt finansowy. Zaliczają się do nich prowizja, marża, odsetki, a także inne opłaty, podatki czy ubezpieczenie. Ich wysokość obliczana jest na podstawie wysokości pożyczanej kwoty, terminu spłaty pożyczki oraz warunków, określonych w umowie.

Zwrot kosztów chwilówki gwarantowany przez ustawę o kredycie konsumenckim

Chociaż według Prawa bankowego pożyczka nie jest tym samym, czym jest kredyt, w świetle ustawy o kredycie konsumenckim, pożyczkobiorcom przysługują takie same prawa, co kredytobiorcom. Ustawa ta zawiera przepisy antylichwiarskie oraz inne zapisy prawne, które chronią interes konsumentów.

Kredytem konsumenckim nazywamy kredyt udzielony osobie prywatnej (konsumentowi) w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł, na cele inne niż zarobkowe, gospodarcze i rolnicze.

Jednym z ważniejszych zapisów w ustawie o kredycie konsumenckim jest ten, który daje konsumentom prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania. W tej samej ustawie przeczytamy również, że w przypadku spłaty, nie powinniśmy ponosić całkowitych kosztów, wyliczonych na podstawie umowy, a jedynie koszty za okres, w jakim faktycznie spłacaliśmy kredyt.

Jak otrzymać zwrot kosztów chwilówek? Czy pożyczkodawca może odmówić ich wypłacenia?

Spłacając pożyczkę przed terminem, należy złożyć wniosek o zwrot kosztów chwilówki za okres, o jaki skróciliśmy spłatę zobowiązania. Wniosek taki ma charakter reklamacji, firma pożyczkowa ma 30 dni na jego rozpatrzenie i przelanie na wskazane konto należności. Pożyczkodawca nie ma prawa odmówić zwrotu kosztów chwilówki, jeśli regulując należność, uwzględniliśmy wysokość kosztów wskazanych w umowie.

W przypadku odmowy dokonania takiego zwrotu, sprawę należy zgłosić do Rzecznika Finansowego lub Prezesa UOKiK – nie mają oni narzędzi, by zmusić firmę pożyczkową do zwrotu, jednak taka interwencja dość często jest skuteczna. Jeśli i ta droga zawiedzie, pozostaje złożenie pozwu w sądzie cywilnym.

Aby tego uniknąć, pożyczkobiorcy mogą zlecić naszej firmie odzyskanie należnych środków – to pewny i szybki sposób na odebranie części kosztów chwilówki, którą udało się spłacić przed terminem. Zapraszamy!