Refinansowanie chwilówek to popularne rozwiązanie, proponowane przez firmy pożyczkowe osobom, które nie radzą sobie z terminową spłatą rat pożyczek. Dowiedz się, na czym polega refinansowanie chwilówek, czym różni się od prolongaty i jak uzyskać zwrot kosztów za refinansowanie pożyczki?

Ograniczenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych a refinansowanie chwilówek

Ustawa o kredycie konsumenckim, która reguluje zarówno kwestie związane z kredytami konsumenckimi, jak i pożyczkami udzielanymi przez firmy pożyczkowe, chroni prawa klientów instytucji finansowych. Jeden z ważniejszych zapisów w tej ustawie określa maksymalny pozaodsetkowy dochód banków i parabanków, wskazując go na 25% całkowitej kwoty kredytu bądź pożyczki oraz na 30% całkowitej kwoty w skali roku. Te antylichwiarskie przepisy ograniczyły dochody wielu firm pożyczkowych. Znalazły one jednak sposób na ominięcie przepisów i pobieranie dodatkowych opłat za późniejszą spłatę chwilówek.

Na czym polega refinansowanie chwilówek?

Operując pojęciami z rynku finansowego, możemy spotkać się z dwoma podobnymi, które często są ze sobą mylone. Prolongata polega na przedłużeniu terminu spłaty kredytu przez firmę, która tego kredytu udzieliła. Jednak ze względu na ograniczenia maksymalnego pozaodsetkowego dochodu, dla firm pożyczkowych, które zarabiają na wysokich kosztach pożyczek, prolongata stała się rozwiązaniem nieopłacalnym – maksymalna wysokość części odsetkowej rat zostaje często uwzględniona w pierwszej umowie z klientem, zatem firma pożyczkowa nie może jej dodatkowo podnieść, gdy klient chce wydłużyć okres spłaty chwilówki.

W związku z tym zaprzyjaźnione firmy pożyczkowe (często należące do jednego właściciela), przejmują dług pożyczkobiorcy, spłacają go w całości, a następnie pożyczkobiorca spłaca zadłużenie w „nowej” firmie na nowych zasadach. Właśnie taką instytucję finansową nazywamy refinansowaniem chwilówek. Pozwala ona firmie pożyczkowej, która przejmuje dług, naliczyć koszty raty pożyczki od kwoty całego zadłużenia – klientowi zostaje więc wydłużony czas na spłatę, niestety warunkiem tego jest płacenie wyższych rat.

Jak uzyskać zwrot za refinansowanie chwilówek?

Podobnie, jak w przypadku zwrotu prowizji za chwilówki spłacone przed terminem, tak i w przypadku zwrotu za refinansowanie chwilówek, konieczne jest złożenie wniosku do firmy pożyczkowej. Niestety nie zawsze wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie. Jeśli zostanie on odrzucony, pożyczkobiorcy pozostaje wyłącznie droga sądowa. Orzecznictwo sądów, które rozpatrywały sprawy o zwrot za refinansowanie chwilówek jest spójne – po zapoznaniu się z indywidualnym przypadkiem każdego powoda, sądy przychylają się do roszczeń, wskazując, że taki rodzaj instytucji finansowej i związane z nim opłaty nie są zgodne z prawem, a więc pożyczkobiorcom należy się zwrot nienależnie pobranych przez firmy pożyczkowe opłat. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie uregulował wszystkich należności, koszty refinansowania pożyczki powinny zostać pobrane przez firmę pożyczkową na poczet spłaty zadłużenia.

Zwrot za refinansowanie chwilówek należy się wszystkim pożyczkobiorcom, ponieważ koszt związany z tą usługą nie powinien zostać naliczony. Wielu pożyczkobiorców, którzy uzyskali taki zwrot, udaje się wydobyć ze spirali zadłużenia, co jest niezmiernie ważne w kontekście korzyści społecznych. Kwestią tą zajmował się także Rzecznik Finansowy.